Dr. Sapna Lohiya
1072 Aviation Blvd
Hermosa Beach CA 90254-4024